Τουρισμός, αλιεία και τοπικές κοινωνίες απειλούνται από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της οικονομοτεχνικής μελέτης με τίτλο «Το πραγματικό κόστος του πετρελαίου» που παρουσίασε χθες η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Στη μελέτη παρουσιάζονται στοιχεία γύρω από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα σοβαρό περιστατικό πετρελαϊκής ρύπανσης θα επέφερε ολέθριες επιπτώσεις για δεκαετίες στην τουριστική βιομηχανία (ζημιά ύψους 5 δισ. ευρώ) και την αλιευτική δραστηριότητα του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης, κοστίζοντας στην εθνική οικονομία έως και 7,74 δισ. ευρώ με ονομαστικούς όρους (5,3 δισ. ευρώ σε παρούσα αξία).