Για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται μετά το 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο ΣΕΒ, τα χρόνια της κρίσης οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 29.380 μεταξύ 2009 και 2017, όσο περίπου είχαν μειωθεί τη δεκαετία του 1940 (-30.000) και έτσι σταδιακά ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται. «Η μείωση αυτή μπορεί βεβαίως να αποδειχθεί προσωρινού χαρακτήρα και να αντιστραφεί, καθώς η οικονομία ανακάμπτει» εκτιμά ο ΣΕΒ, τονίζοντας  όμως πως εάν δεν ανακάμψει δυναμικά ο πληθυσμός όλα τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν ή δεν θα γεννηθούν από εδώ και πέρα θα λείπουν ως παραγωγικό δυναμικό στις δεκαετίες του 2030 και του 2040, και αυτό θα προκαλέσει καθήλωση της δυνητικής ανάπτυξης της χώρας. Μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης ο πληθυσμός αυξανόταν, καθώς η μετανάστευση και, πιο πρόσφατα, η τροφοδοτούμενη από την κατανάλωση ανάπτυξη της δεκαετίας του 2000 δημιουργούσαν μια επίπλαστη ευημερία. Αυτοί οι παράγοντες συγκάλυπταν σε μεγάλο βαθμό την ουσιαστική στασιμότητα της φυσικής κίνησης του πληθυσμού (σχεδόν μηδενική διαφορά γεννήσεων-θανάτων) που είχε ξεκινήσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στα χρόνια της κρίσης και προσαρμογής όμως όλα άλλαξαν και οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 29.380 μεταξύ 2009 και 2017, όσο περίπου είχαν μειωθεί τη δεκαετία του 1940.

ΚΑΙ ΤΟ 1980. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί τη δεκαετία του 1980, όταν σημειώθηκε αντίστοιχη μείωση γεννήσεων. Τότε οι μετανάστες και τα δανεικά από το εξωτερικό αποκατέστησαν κάποια ισορροπία, η οποία όμως κατέρρευσε με το ξέσπασμα της κρίσης και τη συνακόλουθη εξαφάνιση των δανεικών, αλλά και των μεταναστευτικών ροών (που έγιναν αρνητικές λόγω της μετανάστευσης κατοίκων στο εξωτερικό). Στην περίοδο της κρίσης οι μειώσεις μισθών και συντάξεων και η μεγάλη ανεργία υπέσκαψαν κυριολεκτικά τις σταθερές πάνω στις οποίες βασιζόταν μέχρι τότε το νέο νοικοκυριό, όπως η ύπαρξη τουλάχιστον μιας σταθερής δουλειάς, η στήριξη του ζευγαριού από τους γονείς κ.ο.κ.
Για τη δημογραφική ανάκαμψη της χώρας, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι θα παίξουν εποικοδομητικό ρόλο η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και του φορολογικού βάρους των οικογενειών, βελτιώσεις στην προστασία της απασχόλησης των γυναικών κατά τη διάρκεια της μητρότητας, η διευκόλυνση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω της παροχής καθολικής βρεφονηπιακής φροντίδας, τα φορολογικά κίνητρα για επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό και μια στοχευμένη πολιτική προσέλκυσης μεταναστών με ειδικές δεξιότητες για τις ανάγκες κλάδων της οικονομίας που βρίσκονται σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης.