Επί σειρά ετών την Καρδιολογία απασχόλησε η ανατομία και η φυσιολογία των στεφανιαίων αρτηριών ενώ παρέμενε άγνωστος ο ρόλος της μικροκυκλοφορίας των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς. Ο λόγος υπήρξε σαφής: είναι δύσκολη η απεικόνιση της μικροκυκλοφορίας ακόμα και σε επίπεδο ανατομίας. Είναι αλήθεια ότι η στεφανιογραφία ως διαγνωστική εξέταση απεικονίζει τις μεγάλες αρτηρίες της καρδιάς. Αδυνατεί όμως να απεικονίσει τη μικροκυκλοφορία, δηλαδή τα λεγόμενα αρτηριόλια και τα τριχοειδή αγγεία τα οποία φαίνεται ότι παίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Με άρθρα σύνταξης τα μεγαλύτερα καρδιολογικά περιοδικά της Αμερικής, Circulation και JACC, τώρα τελευταία επισημαίνουν την ιδιαίτερη σημασία της μικροκυκλοφορίας τόσο στην ανάπτυξη της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας όσο και ορισμένων μορφών καρδιακής ανεπάρκειας. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΑΗΑ) και του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC) αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη μικροκυκλοφορία τόσο σχετικά με τη δημιουργία εμφραγμάτων του μυοκαρδίου με φυσιολογικές τις στεφανιαίες αρτηρίες στη στεφανιογραφία όσον και για ορισμένες μορφές στηθάγχης, αυτές που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως στηθαγχικά ενοχλήματα. Δηλαδή άτυπους πόνους στο στήθος που δεν έχουν τα γνωστά χαρακτηριστικά στηθάγχης. Ετσι σήμερα γνωρίζουμε ότι ένα έμφραγμα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τις ορατές στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς έστω και αν σε αυτές υπάρχουν στενώσεις. Πολλές φορές συνυπάρχουν στενωτικές βλάβες στις μεγάλες στεφανιαίες αρτηρίες με βλάβες και διαταραχές στη μικροκυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαλλάσσεται ο άρρωστος από τα ενοχλήματά του εάν αντιμετωπισθούν μόνο οι στενώσεις των μεγάλων αρτηριών με εγχείρηση Bypass ή αγγειοπλαστική (μπαλονάκι), ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα συμπτώματα προέρχονται από τη μικροκυκλοφορία και όχι από τις ορατές διά της στεφανιογραφίας στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς. Συνεπώς η διάγνωση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί προϋποθέτει, πέραν της γνώσης, και την απαραίτητη ιατρική εμπειρία.

Σήμερα μπορούμε να διαγνώσουμε τις βλάβες της μικροκυκλοφορίας με συνδυασμό αξονικής στεφανιογραφίας και μελέτης της ροής του αίματος μέσα στις στεφανιαίες αρτηρίες. Επίσης, σήμερα μπορούμε να επέμβουμε και θεραπευτικά με τη χορήγηση παραγόντων που αναστέλλουν την υπερφόρτιση νατρίου και ασβεστίου και την επίδραση της αγγειοτενσίνης στη μικροκυκλοφορία. Ομως, το κεφάλαιο της θεραπείας αφορά τον ιατρικό κόσμο.