Γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για μόνιμη εργασία στο εξωτερικό αναζητούν μεγάλα νοσοκομεία. Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Αυστρία επιθυμούν να ενισχύσουν τις κλινικές και τα ιδρύματά τους με νοσηλευτικό προσωπικό, προσφέροντας ελκυστικές αποδοχές και παροχές.Ειδικότερα:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Γερμανίας ζητούν για μόνιμη απασχόληση ειδικευμένους ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γυναικολογίας / Μαιευτικής, Παιδιατρικής και Νευρολογίας, ενώ διαθέτουν περιορισμένες θέσεις για λοιπές ειδικότητες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ιατροί να έχουν αποκτήσει πτυχίο και ειδικότητα από χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να μιλούν και να γράφουν σχεδόν άριστα τη γερμανική γλώσσα (σε επίπεδο C1). Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και εργασιακό περιβάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία.
Βιογραφικά σημειώματα στο hrs.office.cv@gmail.com
ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Γενικούς ιατρούς που επιθυμούν να εργαστούν στην Ιρλανδία αναζητεί το HRS ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους της ΕΕ, να έχουν πτυχίο ιατρικής από κράτος-μέλος της ΕΕ, να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και να διαθέτουν ένα με δύο χρόνια προϋπηρεσία.
Σε όσους προσληφθούν προσφέρεται συμβόλαιο συνεργασίας ένα με δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Ο μέσος όρος των ετήσιων ακαθάριστων απολαβών πλήρους απασχόληση (44 ώρες/εβδομάδα) είναι 120.000 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: hrs.office.cv@gmal.com
ΓΑΛΛΙΑ. Γαλλικό γραφείο ευρέσεως εργασίας, ειδικευμένο στην πρόσληψη γιατρών, το οποίο συνεργάζεται με πολλούς ιδιωτικούς Ομίλους Υγείας προτείνει θέσεις με σύμβαση αορίστου χρόνου σε γιατρούς με ειδίκευση κατά προτεραιότητα: οφθαλμίατροι, γενικοί ιατροί, παιδίατροι, γαστρεντερολόγοι, παθολόγοι, γυναικολόγοι, αναισθησιολόγοι, ακτινοδιαγνώστες, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, καρδιολόγοι. Πρόκειται για θέσεις κυρίως σε ιδιωτικές κλινικές και ιδρύματα σε μεγάλες πόλεις όλης της χώρας.  Αποδοχές και παροχές πολύ ελκυστικές. Προσφέρονται οικονομική ενίσχυση και βοήθεια στη μετεγκατάσταση καθώς και υποστήριξη για όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας - χωρίς πιστοποίηση - επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Δυνατότητα ταχύρρυθμης εκμάθησης από έμπειρο καθηγητή στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο medoppor@gmail.com.
ΑΥΣΤΡΙΑ. Τέλος, νοσοκομείο στην Αυστρία αναζητεί γερμανόφωνους ιατρούς.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη ειδικότητα, κλινικές γνώσης και εμπειρία, να γνωρίζουν πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα και να έχουν δεξιότητες στην πληροφορική.
Σε όσους προσληφθούν προσφέρονται ευκαιρίες κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης, αλλά και ικανοποιητικές αποδοχές.
Βιογραφικά σημειώματα στο valia.alexandratou.gmail.com