Ανακοινώθηκε από τον υπουργό Παιδείας το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για μία ακόμα φορά έχουμε μια αιφνιδιαστική κατάθεση πρότασης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, χωρίς να προηγηθεί ο απαιτούμενος διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι το ΔΣ της ΟΛΜΕ πληροφορήθηκε τις προθέσεις του υπουργού Παιδείας από τους δημοσιογράφους.

Επί της ουσίας, εμείς πιστεύουμε ότι το Λύκειο πρέπει να έχει μορφωτική αυτονομία. Θεωρούμε ότι πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, για να έχουμε τους δημοκρατικούς πολίτες του μέλλοντος. Θεωρούμε απαραίτητο να μην υπάρχει η πρόωρη εξειδίκευση που συναντάται στις αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά να δίνεται έμφαση στη γενική εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτόν είμαστε αντίθετοι στο προτεινόμενο σχέδιο του υπουργού Παιδείας, που καταργεί τη γενική εκπαίδευση στο Λύκειο και προωθεί την πρόωρη εξειδίκευση. Θεωρούμε απαράδεκτο το Λύκειο να υπακούει στις επιταγές του εξεταστικού συστήματος για την πρόσβαση στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. Με το προτεινόμενο σχέδιο η Γ’ Λυκείου γίνεται προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην προτεινόμενη ρύθμιση για την προσμέτρηση του απολυτηρίου του Λυκείου για την εισαγωγή στις ανώτερες σχολές. Είναι βέβαιο ότι οι καθηγητές θα δεχθούν αφόρητη πίεση από τους μαθητές και τους γονείς, προκειμένου να πετύχουν υψηλή βαθμολογία. Στη δεκαετία του ’80 που εφαρμόστηκε μεικτό σύστημα (75% πανελλαδικές εξετάσεις και 25% βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου) καταγράφηκε αύξηση των αριστούχων μαθητών κατά 94% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Είναι πασιφανές ότι ο κλάδος δέχθηκε  αφόρητη πίεση από γονείς και μαθητές και ενίοτε λύγισε.

Επίσης προβληματική είναι η διαδικασία κατά την οποία οι καθηγητές των όμορων (ομάδα) σχολείων συγκεντρώνονται για να βγάλουν θέματα για τους μαθητές τους, γνωρίζοντας ότι από την τελική τους αξιολόγηση πιθανά θα κριθεί το μέλλον των μαθητών τους. Είναι εύλογο ότι θα επικρατήσει σε αρκετές περιπτώσεις το αίσθημα συμπάθειας του καθηγητή προς τον μαθητή του.

Το ΣΔ της ΟΛΜΕ δεν είναι αντίθετο σε κάθε νέο σύστημα επιλογής για τα ΑΕΙ, το οποίο θα είναι απολύτως αδιάβλητο και αξιοκρατικό. Πολύ όμως φοβάμαι ότι το προτεινόμενο σύστημα θα είναι χειρότερο στους τομείς που προανέφερα. Καλούμε τον υπουργό Παιδείας να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και να ξεκινήσει διάλογο με την ΟΛΜΕ και τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης.

Ο Νίκος Παπαχρήστος είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ