Πολίτης Σεραφείμ

30 Μαΐου 202023 Μαΐου 202021 Μαΐου 202020 Μαΐου 202016 Μαΐου 202009 Μαΐου 202008 Μαΐου 202002 Μαΐου 202025 Απριλίου 202017 Απριλίου 202015 Απριλίου 202011 Απριλίου 202004 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202010 Μαρτίου 202007 Μαρτίου 202029 Φεβρουαρίου 202022 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 202001 Φεβρουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202011 Ιανουαρίου 202004 Ιανουαρίου 202028 Δεκεμβρίου 201921 Δεκεμβρίου 201907 Δεκεμβρίου 201930 Νοεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201909 Νοεμβρίου 201903 Νοεμβρίου 201902 Νοεμβρίου 201926 Οκτωβρίου 2019