Τσιούφης Κωνσταντίνος

19 Μαΐου 202224 Φεβρουαρίου 202215 Ιουλίου 202124 Ιουνίου 202117 Ιουνίου 202110 Ιουνίου 202103 Ιουνίου 202127 Μαΐου 202120 Μαΐου 202113 Μαΐου 202106 Μαΐου 202126 Απριλίου 202115 Απριλίου 202101 Απριλίου 202118 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202104 Φεβρουαρίου 202128 Ιανουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202022 Οκτωβρίου 202007 Μαΐου 202004 Απριλίου 202024 Οκτωβρίου 201417 Νοεμβρίου 200730 Ιουνίου 200720 Ιανουαρίου 200708 Απριλίου 200621 Ιανουαρίου 200612 Νοεμβρίου 200523 Ιουλίου 200528 Μαΐου 2005