Για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία διετία οι γιατροί του ΕΣΥ δικαιώνονται, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο της δικαιοσύνης, από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές τους, που επήλθαν το 2017, με βάση μνημονιακό νόμο.

Η δικαίωση αυτή αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα θετικών αποφάσεων που είχαν προηγηθεί για το ζήτημα της περικοπής των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ και είχαν εκδοθεί τόσο από κατώτερα πολιτικά δικαστήρια όσο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρείται απόφαση κομβικής σημασίας που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για διεκδικήσεις και από άλλες κατηγορίες που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και με εισηγητή τον αρεοπαγίτη Αριστείδη Βαγγελάτο έκρινε ότι και την περίοδο 2017 έως 2022 οι διατάξεις βάσει των οποίων καταβάλλονταν οι μισθοί στους γιατρούς του ΕΣΥ ήταν αντισυνταγματικές και συνεπώς μη εφαρμοστέες.

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάνθηκαν ότι οι διατάξεις του επίμαχου νόμου, με τις οποίες καθορίστηκαν αναδρομικά από 1.1.2017 ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης εξ υπαρχής νέου ειδικού μισθολογίου για τους γιατρούς, αντίκεινται σε σειρά συνταγματικών διατάξεων όπως στην αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες.

Το σκεπτικό

«Με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4472/2017, ο δι’ αυτού επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, λαμβανόμενος αθροιστικά, μετά τις προηγηθείσες μειώσεις του εισοδήματός τους με νομοθετήματα της προηγηθείσας περιόδου της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της έκτασής τους, την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της αρεοπαγιτικής απόφασης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των γιατρών του ΕΣΥ Ιωάννης Τουτζιαράκης επισημαίνει ότι «οι μισθολογικές πολιτικές για τους γιατρούς ΕΣΥ κρίνονται παράνομες από τα δικαστήρια, αλλά συνεχίζονται με νέα μορφή έως ότου εκδοθούν νέες δικαστικές αποφάσεις εδώ και δέκα χρόνια. Μετά εκδίδεται ένας νέος νόμος, με τα ίδια σφάλματα, ο οποίος εφαρμόζεται έως ότου κριθεί αντισυνταγματικός. Ομως αυτή η τακτική έχει οδηγήσει στη μακροχρόνια παράνομη εφαρμογή αντισυνταγματικά μειωμένων αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ με όλες τις παρενέργειες».

Και προσθέτει πως «οι νόμοι αυτοί δημιουργούν κίνητρα στους γιατρούς να αποχωρούν από το ΕΣΥ για να εργαστούν ιδιωτικά σε νοσοκομεία εντός ή εκτός της χώρας, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδη για την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας».