Αντιμέτωπος με διοικητικές και άλλες ποινές όπως η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα ακόμα και η διετής φυλάκιση είναι ο διαγραφείς από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης λόγω των ασυμβίβαστων με την βουλευτική του ιδιότητα, επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Διαβάστε επίσης: Ανδρέας Πάτσης: Το παρασκήνιο της διαγραφής του, η έδρα και η στάση της ΝΔ

Άρθρο 57 του Συντάγματος

Με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος τα καθήκοντα του βουλευτή είναι «ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα…».

Διαβάστε επίσης: Πώς πλούτισε ο Ανδρέας Πάτσης – Τα κόκκινα δάνεια, οι αμοιβές από τα ΕΛΤΑ

Η παραβίαση αυτών των διατάξεων συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων. Όπως έχει αποκαλυφθεί οι εταιρείες του κ. Πάτση έχουν συνάψει συμβάσεις με ΝΠΔΔ, εταιρείες ή οργανισμούς του Δημοσίου όπως πχ τα ΕΛΤΑ, νοσοκομεία κλπ.

Εκτός όμως από τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα για περιπτώσεις βουλευτών όπως του κ. Πάτση, δεν είναι απίθανο ο βουλευτής Γρεβενών να αντιμετωπίσει βαριές νομικές ευθύνες για τη συμμετοχή του ως πολιτικό πρόσωπο σε τρεις off shore εταιρείες στην Κύπρο (SIGHTGREEN LTD, DAGORLIA LTD, HORSELORD LTD, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του βουλευτή).

Ο νόμος για το πόθεν έσχες

Σύμφωνα με τον νόμο 3213 του 2003 και τις τροποποιήσεις για το πόθεν έσχες «η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου για τον Ανδρέα Πάτση, επισημαίνοντας ότι ο νόμος έχει ημερολογιακές προθεσμίες για να υπάρξει έκπτωση βουλευτή από το αξίωμά του και το οποίο δεν θα πρέπει να χαθεί για να μην οδηγηθεί η υπόθεση σε αρχειοθέτηση ή παραγραφή. Για να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον, είπε η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μην παρέλθουν 30 ημέρες από την ημέρα γνωστοποίησης της υπόθεσης, προκειμένου να γίνει η έκπτωση του.

Η υπόθεση πρέπει να πάει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στο οποίο πρέπει να προσφύγει αυτός που έχει έννομο συμφέρον. Αν διαπιστωθεί ότι βουλευτής έχει παρανομήσει από το αξίωμα καλείται να επιστρέψει όσα χρήματα έχει λάβει ως βουλευτική αποζημίωση καθώς υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Πόθεν Έσχες Αθανάσιος Μπούρας ανέφερε στη Διάσκεψη ότι έχει δώσει ήδη εντολή στους Ορκωτούς λογιστές και δικαστικούς της Επιτροπής να ελέγξουν ταχύτατα την οικονομική δραστηριότητα του κ. Πάτση.

Του είχε ζητηθεί τρεις φορές εξηγήσεις για το πόθεν έσχες

Η εντολή είναι να του φέρουν σε μία εβδομάδα τα αποτελέσματα της έρευνας, εάν και αναγνώρισε πως μπορεί λίγο να καθυστερήσουν καθώς πρόκειται για συμμετοχές του βουλευτή σε εξωχώριες εταιρείες. Όταν έρθει το πόρισμα θα συνεδριάσει η Επιτροπή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως η κ. Γεροβασίλη στην εύλογη απορία πως οι ορκωτοί λογιστές και κυρίως οι ανώτατοι δικαστικοί που ελέγχουν τις δηλώσεις των βουλευτών επί τρία χρόνια δεν είχαν εντοπίσει τις εξωχώριες εταιρείες που δήλωνε, είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ότι ο κ. Μπούρας της ανέφερε πως η Επιτροπή του έχει ζητήσει τρεις φορές μέχρι σήμερα εξηγήσεις για διαφορετικά θέματα που αφορούσαν τα Πόθεν έσχες του.

Ανακρίβειες και παραλείψεις

Μάλιστα στην ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου της επιτροπής Πόθεν έσχες αναφέρεται ότι «κατά τον έλεγχο του συγκεκριμένου υπόχρεου, μετά από καταγγελία για τη χρήση του έτους 2019, εντοπίστηκαν από τον αρμόδιο ορκωτό λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο στη δήλωση ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών του και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμπληρώθηκαν καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση.

»Δεδομένης ωστόσο της ύπαρξης παραλείψεων εκ μέρους του και στις επόμενες δηλώσεις του που βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο (χρήση 2020) ο έλεγχος του περιεχόμενου των δηλώσεων του συνεχίζεται και ήδη μετά από εντολή του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επισπεύδεται.