Η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί για την αποκατάσταση του πανεπιστημιακού ασύλου στην πραγματική του έννοια, κόντρα στις παθογένειες του παρελθόντος. Η δέσμευση αυτή έγινε πράξη άμεσα, τον πρώτο ήδη μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων μας, με γνώμονα πάντοτε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η οποία έχει διττό νόημα.

Κατά πρώτον, αφορά στην ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας, όταν ασκείται μέσα στον χώρο που παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται, ιδίως, για την ελευθερία καθενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και στη διδασκαλία, αναπτύσσοντας ελεύθερα την προσωπικότητά του.

Κατά δεύτερον, αφορά στην ακαδημαϊκή ελευθερία ως θεσμική εγγύηση. Και τούτο, διότι η Πολιτεία έχει ως βασική αποστολή να δημιουργεί ένα περιβάλλον γόνιμο για την ανάπτυξη και προαγωγή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Διαβάστε περισσότερα στα ΝΕΑ που κυκλοφορούν την Τετάρτη