Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», καθώς και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Την κοινή υπουργική απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα δύο μητρώα θα συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την πιστοποίηση όχι μόνο των ΜΚΟ αλλά και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Στην ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ και προβλέπεται η επικαιροποίηση του Μητρώου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ως προς οποιαδήποτε αλλαγή ή διαφοροποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων. Αντίθετα, η μη επικαιροποίηση των στοιχείων με τις διαδικασίες που προβλέπονται συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή της οργάνωσης.

Η διαδικασία πιστοποίησης των φυσικών προσώπων ολοκληρώνεται με τη χορήγηση σε αυτά αριθμού μητρώου και ειδικών ταυτοτήτων, η κατοχή και επίδειξη των οποίων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο και την ελεύθερη μετακίνηση και δραστηριοποίησή τους στις δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ταυτότητες αυτές θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους και θα ανανεώνονται για ισόχρονο κάθε φορά διάστημα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την ΚΥΑ προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα του υπουργείου μέσω της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και να απενεργοποιεί από το Μητρώο τους φορείς που δεν ανταποκρίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, για τα στοιχεία που καταθέτουν οι φορείς ο ειδικός γραμματέας διατηρεί το δικαίωμα της επαλήθευσής τους με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Επιδιώξουμε τη μέγιστη διαφάνεια

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ότι «επιδιώκουμε τη μέγιστη διαφάνεια της λειτουργίας των ΜΚΟ, αλλά και των προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με αυτές. Έτσι ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στη συνεργασία με τις πολλές οργανώσεις που έχουν προσφέρει πολλά στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και παράλληλα να απομονώσουμε όσες δεν πληρούν κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και λειτουργίας».

Ο ειδικός γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, Βαγγέλης Κωνσταντίνου, τονίζει ότι «η μεγάλη καινοτομία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ότι στο εξής όλες οι ΜΚΟ υποχρεούνται να μας δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές. Με τον τρόπο αυτό επιτέλους η Πολιτεία θα γνωρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ποιοι είναι οι συνεργάτες της. Είναι αυτονόητο ότι μόνο η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα θωρακίζει τη λειτουργία των ΜΚΟ και δημιουργεί σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την Πολιτεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ