Τα συστήματα ασφαλείας στις μοτοσικλέτες είναι σε πρώτο πλάνο. Και η τεχνολογία έχει δεσπόζουσα θέση, με νέες καινοτομίες που προάγουν την ασφάλεια των αναβατών. Μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, που θα δούμε στο εγγύς μέλλον, είναι και αυτή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στις μοτοσικλέτες να επικοινωνούν μεταξύ τους! Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης τεχνολογίας να προειδοποιούνται οι αναβάτες, όταν συμβαίνει κάτι πολύ έκτακτο στην πορεία τους, με τελικό σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων! Για αυτό το λόγο σήμερα, αρκετές μοτοβιομηχανίες συνεργάζονται σε μια κοινή πλατφόρμα που στόχος τους είναι οι μοτοσικλέτες του αύριο να φέρουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Βασικός πυλώνας της είναι η  επικοινωνία ανάμεσα στα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, ώστε όταν προειδοποιούνται άμεσα – και πριν να είναι πολύ αργά - οι οδηγοί (αυτοκινήτων και μοτοσικλέτων) πριν να είναι πολύ αργά.

Για παράδειγμα, όταν το συγκεκριμένο σύστημα  εντοπίζει μια επικίνδυνη κατάσταση (  πχ όταν ένα αυτοκίνητο πλησιάζει σε διασταύρωση χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε σταδιακή επιβράδυνση αλλά αντιθέτως κινείται επικίνδυνα προς την πορεία της μοτοσικλέτας ) τότε, θα στέλνει ταχύτατα προειδοποιητικά σήματα μέσα από το δίκτυο Vehicle to Vehicle (V2V). Το εν λόγω δίκτυο βασίζεται σε ένα πρότυπο επικοινωνίας ανάμεσα στα οχήματα οποιουδήποτε κατασκευαστή και αν είναι.

Οι μοτοσικλέτες θα μπορούν να επικοινωνούν με την χρήση της βασικής τεχνολογίας, όπως εκπομπές ραδιοκυμάτων μικρής εμβέλειας, με τα δεδομένα που θα αποστέλλονται να αφορούν την θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την κατάσταση πέδησης, όχι μόνο των άλλων μοτοσικλετών αλλά και των αυτοκινήτων. Η BMW Motorrad, η Honda και η Yamaha έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών ενώ είναι και η μοναδική κοινοπραξία μεταξύ κατασκευαστών για την ασφάλεια των μοτοσικλετών σε παγκόσμιο επίπεδο που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.