Χέρι σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων – οφειλετών της Εφορίας έβαλε το 2018 ο εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ.

Αν και ο αριθμός των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων εμφάνισε μείωση κατά 52,5% σε σχέση με το 2017 οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν στα ύψη μέσω των στοχευμένων κατασχέσεων που διενεργούντα με την εφαρμογή του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών. Την ίδια ώρα οι υποθήκες που έβαλε η ΑΑΔΕ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 8.350 με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Για το 2019, η ΑΑΔΕ θέτει στόχο την αύξηση του ποσοστού των οφειλετών στους οποίους μπορεί να εφαρμόσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στο 66% του συνόλου έναντι 64% το 2018.

Τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2018 δείχνουν ότι μόλις 3,5 στα 100 ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ενώ από το συνολικό ύψος των 104,365 δις ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το πλέον εισπράξιμο μέρος του περιορίζεται σε μόλις 8,464 δις ευρώ.

Ειδικότερα το 2018, ο ελεγκτικός και εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ προχώρησε σε :

- 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017

- 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017

- 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017

- 8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.

Από τα 104,3 δις ευρώ των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ένα ποσοστό της τάξεως του 83,3% δημιουργήθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 και ένα ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:

- 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)

- 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)

- 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)

- 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Περίπου 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δις ευρώ ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν μόλις 2,5 δις ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία:

- ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ , διακρατούν το 2,4% (2,465 δις ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,

- ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ διακρατούν το 89,5% (93.378 δις ευρώ)

- στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8,521 δις ευρώ).

- Οσυνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017.

- Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017).

- Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

- Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 880.824 έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από