Μονόδρομος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού ώστε να καταγραφεί με ακρίβεια στο Κτηματολόγιο το όριο της περιουσίας τους, καθώς ένα τετραγωνικό μέτρο λάθος καταγραφής είναι αρκετό για να μειωθεί ή και να απαγορευθεί η δόμηση και να μειωθεί σημαντικά η αξία του ακινήτου.

Οπως ξεκαθάρισαν οι αγρονόμοι – τοπογράφοι, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο εντοπισμός του ακινήτου – μέσω της εφαρμογής από το Κτηματολόγιο – δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά μόνο εντοπίζει το ακίνητο ως προς τη θέση του. Η ακρίβεια του εντοπισμού από την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων του Κτηματολογίου έχει σφάλμα από μισό μέτρο έως αρκετά μέτρα…

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ της Παρασκευής ενα από τα αγκάθια του Κτηματολογίου είναι οι περιπτώσεις έκτακτης χρησικτησίας (όταν δηλαδή δεν υπάρχει δικαστική απόφαση). Σημειώνεται πως στις περιοχές όπου υλοποιείται σήμερα το έργο αρκετά ακίνητα είναι μοιρασμένα «διά λόγου» και δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Ετσι, για ακίνητα που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα, κυρίως αγροτεμάχια, είναι υπερβολικά δύσκολο να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την 20ετή νομή και κατοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωσή του στο Κτηματολόγιο. Τέτοια έγγραφα είναι οι αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.ά., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτησιών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9.

Η ηλεκτρονική δήλωση είναι υποχρεωτική μόνο με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Οι αγρονόμοι – τοπογράφοι, μεταξύ άλλων, προτείνουν: να παραταθεί με νομοθετική πρωτοβουλία η συλλογή των δηλώσεων πέραν του συνηθισμένου διαστήματος. Να υπάρξει άμεσα νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα και να αρκεί η προσκόμιση ενός, όχι πρόσφατου, Ε9. Και αυτή η δήλωση να χαρακτηρίζεται ως «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» και να προκρίνονται κατά την επεξεργασία δηλώσεων όσες προσκομίζουν τίτλους ιδιοκτησίας. Η αλλαγή της κατάστασης της δήλωσης από «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα» σε «οριστική δήλωση» να γίνεται με την προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας, όπως είναι η αποδοχή κληρονομιάς. Η έως τώρα συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης, όπως προαναφέρθηκε, είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Κι αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2019 για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (όπου η αρχική τρίμηνη προθεσμία έληξε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου), ενώ για τα Δωδεκάνησα, όπου η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, η παράταση θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα και θα λήγει – και αυτή – στις 31 Μαρτίου 2019.

Οπως αναφέρθηκε, στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης η τελική συμμετοχή των πολιτών έφτασε από 35,31% έως 130,50% με μέση συμμετοχή 71,61%. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως το ποσοστό αυτό αφορά αποκλειστικά περιοχές όπου έχει τελειώσει η περίοδος της δήλωσης ιδιοκτησίας. Την ίδια ώρα, η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων Κτηματολογίου είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη.