Σχεδόν 20 χιλιάδες αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά στον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η υπόθεση παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει φρένο στις διεκδικήσεις. Κι αν από τη μια κρατά σε ομηρία εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεν αποκλείεται όλη αυτή η κατάσταση να γυρίσει μπούμερανγκ, ειδικά αν βγει στο μέλλον νέα δικαστική απόφαση από το ΣτΕ. Στα Πρωτοδικεία έχουν δικαιωθεί επτά πολίτες, στους δύο έχουν δοθεί μάλιστα και χρήματα, μετά την παραίτηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με τα  «Νέα», η παραίτηση του κράτους από το δικαίωμα της έφεσης όπως έγινε με τους δύο συνταξιούχους ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για επιστροφές αναδρομικών από την πρώτη Ιουνίου 2015 και μετά. Αρκεί οι συνταξιούχοι να καταθέσουν αγωγές και να κάνουν αιτήσεις διεκδίκησης των οφειλομένων. Η όλη υπόθεση με τους δύο πρώτους συνταξιούχους που εισέπραξαν τα αναδρομικά έχει ώς εξής: το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε σε δύο συνταξιούχους της ΔΕΗ πόσο σχεδόν 3.400 ευρώ, που είχαν περικοπεί με βάση τους νομούς 4051 και 4093 του 2012, τους νόμους δηλαδή που το ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματικούς. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το εναγόμενο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ έχει υποχρέωση να καταβάλει σε αυτούς το ποσό των 3.386 ευρώ νομιμοτόκως (6% ετησίως) από την επίδοση της αγωγής. Το πόσο όχι μόνο επιδικάστηκε, αλλά εξοφλήθηκε από τον ΕΦΚΑ μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία καλούσε τον ασφαλιστικό οργανισμό να μην ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου. Τα χρήματα πιστώθηκαν ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο συνταξιούχων την προηγούμενη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου.

Οπως τονίζουν οι ειδικοί, προϋπόθεση για να πάρουν χρήματα είναι να γίνουν αγωγές για να καθοριστούν τα αναδρομικά από τα δικαστήρια

Αυτά είναι τα αναδρομικά που διεκδικούνται είναι:

1 Η μείωση επικουρικών συντάξεων 10%, 15% και 20% για ποσά άνω των 200 ευρώ με το νόμο 4051

2 Η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το μήνα με το νόμο 4051

3 Η μείωση επί αθροίσματος συντάξεων (κύριων και επικουρικών) άνω των 1.000 ευρώ με ποσοστά 5% ως τα 1.500 ευρώ, 10% από 1.500 έως 2.000 ευρώ, 15% από από 2.000 έως 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ και πάνω

4 Η κατάργηση των Δώρων και του επιδόματος αδείας από κύριες συντάξεις που ήταν στα 800 ευρώ το χρόνο ή στο διπλάσιο της σύνταξης για ποσά κάτω των 800 ευρώ

5 Η κατάργηση των Δώρων και του επιδόματος αδείας από τις επικουρικές συντάξεις που ήταν δυο επικουρικές επιπλέον το χρόνο (13η και 14η επικουρική).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, τα αναδρομικά στις συντάξεις αφορούν όλους. Και οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι δηλαδή κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα πρέπει να κάνουν αίτηση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να μην υπάρξει παραγραφή των απαιτήσεών τους.

Σύμφωνα με την Ενωση, μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας που δικαιώνουν τους παλιούς συνταξιούχους και κηρύσσουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων που επέβαλαν τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και κατήργησαν τα Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας, θα πρέπει και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 (13-5-2016) να καταθέσουν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να διακόψουν την παραγραφή και να διασφαλίσουν τις αξιώσεις τους, ενόψει και της έκδοσης αποφάσεων από το ΣτΕ επί προσφυγών που ασκήθηκαν για συγκεκριμένες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016).

Η αίτηση για να την εκτυπώσετε

 

Α Ι Τ Η Σ Η

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Αρ. ΔΑΤ:

ΑΜΑ ΙΚΑ:

ΑΜΚΑ:

ΑΦΜ:

Τηλ.

Αθήνα ………… 2018

Π Ρ Ο Σ

ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Είμαι συνταξιούχος του Φορέα σας (πρώην ………) από το έτος …..

Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-τείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγ-ματική και η κατάργηση των Δώρων Χριστου-γέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Με τις υπ’αριθ. 164/2015 και 1-4/2018 απο-φάσεις, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016. Οι τελευταίες αυτές αποφάσεις έκριναν ότι ο υπολογισμός των νέων συντάξεων (μετά τις 13-5-2016) πρέπει να γίνεται χωρίς να υπολο-γίζονται οι περικοπές του 2012 ούτε και οι περικοπές των τριών Δώρων-επιδομάτων.

Με την υπ’αριθ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθη-καν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των δημο-σίων υπαλλήλων, των ενστόλων και των άλλων ειδικών κατηγοριών. Επίσης κρίθηκε αντισυνταγματική η κατάργηση των τριών

Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) για όλες τις παρα-πάνω κατηγορίες.

Πρόσφατα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το υπ’αριθ. 1825/2018 Πρακτικό του, γνωμοδότησε ότι είναι απαράδεκτο και μη βάσιμο το ένδικο μέσο τής Έφεσης κατά αποφάσεων που δικαίωσαν συνταξιούχους (3429/2018 απόφαση του ΔιοικΠρωτΑθήνας) και ακύρωσαν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Εσείς, όμως, αντίθετα με τις ανωτέρω αποφάσεις όλων των Ανωτάτων Δικαστη-ρίων της χώρας μας, μού χορηγήσατε σύνταξη εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Επιπλέον, από την έναρξη της συνταξιοδότησής μου δεν μου καταβάλλετε τα ανωτέρω Δώρα-επιδόματα συνολικού ύψους 800 ευρώ κατ’έτος ενώ τα Ανώτατα Δικαστήρια έκριναν αντισυνταγματικές και τις σχετικές διατάξεις που τα κατήργησαν.

Εξάλλου, οι πρόσφατες υπ’αριθ. 1-4/2018 αποφάσεις του ΑΕΔ που έκριναν επί προσφυγών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 αποφάνθηκαν ότι όλες οι χορηγούμενες μετά τον νόμο αυτό συντάξεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις περικοπές του 2012 (αφού κρίθηκαν αντισυνταγματικές) και ότι επιπλέον πρέπει να καταβάλλονται κανονικά τα τρία Δώρα-επιδόματα στους δικαιούχους της σύνταξης ή μετά τον θάνατό τους στους κληρονόμους τους.

Με την παρούσα αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από την ημερομηνία συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη σας και την πρόσφατη υπ’αριθ. 1825/2018 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

2ον) Να μου καταβάλλετε αναδρομικά από την ημερομηνία συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, αλλά και από τούδε κι εφεξής, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που μου παρακρατήσατε, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ον) Να αναπροσαρμόσετε χωρίς καθυστέρηση τη σύνταξή μου, από τον χρόνο χορήγησής της και να παύσετε να εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.

… αιτ……..