Περίπου 301.000 πλαστά χαρτονομίσματα του ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2018 σύμφωνα με νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για μείωση κατά 17,1% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και κατά 9,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Σήμερα βρίσκονται σε κυκλοφορία περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα του ευρώ με συνολική αξία που υπερβαίνει το 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 83% του συνόλου των πλαστών χαρτονομισμάτων. Τα περισσότερα πλαστά (88,8%) εντοπίστηκαν στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Περίπου 10,3% εντοπίστηκαν σε κράτη – μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και 0,9% εντοπίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.