Χρονιά ρεκόρ σε αριθμό φωλιών Caretta Caretta αποδεικνύεται το 2018 για τη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, στο νησί έχουν ήδη καταγραφεί 1.360 φωλιές, σημειώνοντας αύξηση κατά 139% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο οπότε είχαν εντοπιστεί 545. Για ακόμη μια χρονιά η παραλία Σεκάνια είναι το μεγαλύτερο «μαιευτήριο» caretta caretta στο νησί με 750 φωλιές την περίοδο Μάιος- 22 Ιουλίου 2018.

Παρ’ όλο αυτά, όπως επισημαίνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, οι απειλές για αυτό το εμβληματικό είδος της Μεσογείου είναι υπαρκτές και συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό του.

«Φυσικές απειλές, όπως οι επιθέσεις από θηρευτές (γλάροι, ψάρια, τρωκτικά), αλλά κυρίως ανθρωπογενείς απειλές, όπως η υποβάθμιση παραλιών ωοτοκίας από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και πίεση του παράκτιου χώρου, η θανάτωση χελωνών (εκούσια ή ακούσια), η φωτορύπανση, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση των παραλιών και της θάλασσας από τα πλαστικά, είναι ορισμένοι μόνο από τους κινδύνους που η θαλάσσια χελώνα αντιμετωπίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και που κάνουν τελικά μόνο το ένα στα 1.000 χελωνάκια να τα καταφέρει και να επιβιώσει», αναφέρει η οργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η WWF Ελλάς ξεκίνησε μια νέα καμπάνια με το όνομα #CarettaGuardian, μέσω της οποίας καλεί το κοινό να υιοθετήσει μια θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και να κρατήσει ζωντανό το “θαύμα” που συντελείται κάθε χρόνο στην παραλία των Σεκανίων.

Προσφέροντας ένα πολύ μικρό ποσό -ξεκινώντας από τα έξι ευρώ- όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει “φύλακας άγγελος” της caretta caretta υποστηρίζοντας τις δράσεις που υλοποιεί γι’ αυτό τον σκοπό το WWF στα Σεκάνια: Περιπολίες, φύλαξη της παραλίας και της περιοχής γύρω από αυτήν ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν απειλές όπως πυρκαγιές ή παράνομη επίσκεψη τουριστών στην παραλία, καταγγελίες αυθαιρεσιών που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την παραλία ωοτοκίας όσο και τον πληθυσμό της caretta caretta, δράσεις καθαρισμού από τα πλαστικά και άλλα απορρίμματα