Μια χώρα πολυπολιτισμική, ήσυχη, χωρίς πολλά περιστατικά τρομοκρατίας ή έντονης βίας. Ομως, ο τρόμος δεν ξεχωρίζει χώρες και κοινωνίες. Ενας ψυχολογικά ασταθής άνθρωπος ή ένα «μοναχικός λύκος» μπορούν να σπείρουν το θάνατο και να μετατρέψουν τον ήσυχο Καναδά σε πρώτη είδηση παγκοσμίως.