Μικρή άνοδο σημείωσε η ανεργία τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε τον Απρίλιο στο 20,2% έναντι του 20,1% τον Μάρτιο του 2018 και έναντι του 21,7% τον Απρίλιο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.763.377 άτομα, των ανέργων σε 949.726 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.298 άτομα. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 9% (93.632 άτομα) και κατά 0,8% σε μηνιαία βάση (7.698 άτομα), ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια και κατά 1,4% σε μηνιαία βάση (κατά 59.215 και 45.134 άτομα αντίστοιχα). Τα περισσότερα άτομα
χωρίς δουλειά είναι γυναίκες, ενώ πρωταθλητές στην ανεργία παραμένουν οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών (42,3%).