Με υπερκάλυψη κατά πέντε φορές και ετήσιο κόστος 2,375%, ο ΟΤΕ αντλεί από τις διεθνείς αγορές 400 εκατ. ευρώ μέσω τετραετών ομολόγων.
«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελεί αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας» δήλωσε ο chief officer χρηματοοικονομικών θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ Μπάμπης Μαζαράκης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση με πολύ χαμηλά επιτόκια μέρους των μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων, ενόψει και της δέσμευσής του για επενδύσεις σε οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του.