Αντίθετοι στην κατασκευή του αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιφέρεια της Ευρυτανίας, είναι 23 Σωματεία, περιβαλλοντικές Οργανώσεις, 480 κάτοικοι της περιοχής και φυσιολάτρες, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αίτημά τους είναι να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 40 MW στη Θέση «Μιχός-Βοϊδολίβαδο- Απέλινα» του Δήμου Αγράφων της περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας.

Οι προγραμματισμένες εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων είναι σε απόσταση από τη λίμνη Πλαστήρα, σε τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura και θα καταλάβουν τις κορυφογραμμές από την Ευρυτανία μέχρι και την Αργιθέα, του νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες.

Κατά τους προσφεύγοντες η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη σε σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νομοθετικών διατάξεων (περιβαλλοντική νομοθεσία, νομοθεσία δημοσίων κατασκευών, έργων και οδοποιίας, δασικό κώδικα, κ.λπ.).