Σταθερά πάνω από το 3% του ΑΕΠ κινείται η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας παρά την πτώση κατά 15% των πωλήσεων. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθαν στα 1,83 δισ. ευρώ το 2016, έναντι 2,16 δισ. ευρώ το 2015. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 15% το 2016 τόσο στους κλάδους εξόρυξης όσο και στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης των εγχώριων πρώτων υλών.