Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσέφυγε η Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών στα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου. Οπως επισημαίνεται στην αναφορά, «με μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων του υπουργού Παιδείας ορίστηκε ο τύπος των ανωτέρω δημοσίων εγγράφων (…) Οι εν λόγω τίτλοι είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία καταχωρούνται σε αρχεία που τηρούνται στις οικείες δημόσιες αρχές και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για όλους τους νόμιμους σκοπούς». Η συλλογή όμως των στοιχείων του θρησκεύματος και της ιθαγένειας «δεν είναι απαραίτητη, ούτε δικαιολογείται» σύμφωνα με την Ενωση και σε ό,τι αφορά ειδικά το θρήσκευμα «αποτελεί και ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο».