Με εξήντα δύο σελίδες επιστολή προς τους μετόχους της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ  η οικογένεια Καλλιτσάντση, ενόψει της γενικής συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, επιχειρεί να εξηγήσει γιατί θα πρέπει να γίνουν οι διοικητικές αλλαγές στην εταιρεία, αποτιμά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, παρουσιάζει το στρατηγικό πλάνο για την επόμενη ημέρα και αναλύει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί επιβεβλημένη τη στήριξη των μετόχων στην πρωτοβουλία για άμεση αλλαγή. Μεταξύ άλλων, στην ενημερωτική επιστολή αναφέρουν τα σημαντικά κενά στην εταιρική διακυβέρνηση και τη διοίκηση και τονίζουν «την απουσία βασικότατων ρόλων στην οργανωτική δομή του ομίλου, όπως αυτός του Οικονομικού Διευθυντή, της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και των επιτροπών Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών.