Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα και απαιτούσε προσεκτική μελέτη και αφομοίωση της εξεταστέας ύλης, χωρίς όμως να παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η ερώτηση εισαγωγής παρουσίαζε το στοιχείο πρωτοτυπίας, καθώς οι απαντήσεις ζητήθηκαν με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής. Οι λεξιλογικές ασκήσεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το αδίδακτο κείμενο προερχόταν από τη «Ρητορική» του Αριστοτέλη και αφορούσε τη σχέση ρητορικής και διαλεκτικής. Ηταν βοηθητικές οι λέξεις που δίνονταν, ώστε οι υποψήφιοι να χειριστούν καλύτερα τη μετάφραση που παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες λόγω του φιλοσοφικού περιεχομένου της. Οι ερωτήσεις γραμματικής δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές κυρίως γιατί η Γ2β άσκηση ζητούσε τη μεταφορά των κλιτών τύπων στον άλλο αριθμό. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στο συντακτικό όπως και πέρυσι περιορίστηκαν στην αναγνώριση συντακτικών όρων και δευτερεύουσας πρότασης χωρίς να ζητηθούν μετατροπές.