Ανέβασε, με έμμεσο τρόπο, τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank η καναδική Fairfax. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, «ο φιλανθρωπικός οργανισμός The Sixty-Three Foundation, που ελέγχεται από τη Fairfax, αγόρασε 1.845.000 μετοχές της Eurobank την 1η Ιουνίου 2018, με μέση τιμή κτήσης 0,9394 ευρώ».