Σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων συνολικής απαίτησης 1,950 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς με την Bain Capital Credit LP. Πρόκειται για πακέτο μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα.
Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η Τράπεζα «δεν θα διατηρεί τον έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσει τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό».
Με την κίνηση αυτή ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πώληση δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα, καθώς η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που προχωρά στην πώληση ανάλογου δανειακού πακέτου στην Ελλάδα.
Η επίδραση της πώλησης του δανειακού πακέτου στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της Πειραιώς 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας.
«Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων ΝΡΕ στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.
 Ο Φάμπιο Λόγκο, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Bain Capital Credit, τόνισε ότι με την αγορά αυτή η Bain ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια αγορά της τάξεως 100 δισ. ευρώ.