Ευνοϊκή ρύθμιση για τη συνταξιοδότηση τραπεζοϋπαλλήλων έδωσε με απόφασή του το ΣτΕ. Ετσι ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση τραπεζοϋπαλλήλων οι οποίοι είχαν την κρίσιμη στιγμή – δηλαδή τον Μάιο του 2016 όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) – τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το νέο κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Οπως ανακοίνωσε χθες η ΟΤΟΕ, με την 935/2018 απόφαση του ΣτΕ έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων μελών της ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών του ΤΕΑΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας), του ΤΑΠΤΠ (ALPHA ΒΑΝΚ) και του ΛΑΚ (Τράπεζα Αττικής) σύμφωνα με τις οποίες το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται ταυτοχρόνως ούτε η συμπλήρωση του προβλεπόμενου σχετικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε η αποχώρηση από την υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται πως στον νόμο Κατρούγκαλου αναφέρονταν πως ο ΕΦΚΑ χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή στους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31/12/1992) του πρώην ΕΤΑΤ, εφόσον αυτοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της παροχής έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, δηλαδή έως 12/5/2016. Οσοι δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα έχαναν την προσυνταξιοδοτική παροχή και δικαιούνταν μόνο προσαύξηση του ποσού της επικουρικής τους με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Για τις διατάξεις αυτές ακολούθησε ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, εναντίον της οποίας προσέφυγαν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των τραπεζοϋπαλλήλων.
Οπως τονίζει η ΟΤΟΕ, η απόφαση του Δικαστηρίου ισχύει έναντι όλων και δεσμεύει το υπουργείο το οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Η ΟΤΟΕ αναμένει και τις άλλες αποφάσεις του ΣτΕ για την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων του Νόμου Κατρούγκαλου για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και εκτιμά ότι αυτή η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών του κλάδου και έχει ιδιαίτερη συνδικαλιστική και κυρίως ουσιαστική σημασία για τους εργαζόμενους που αφορά.