Αύξηση εσόδων και εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό,  που ίσως ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022, μπορεί να φέρει ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13%, όπως σημειώνει έρευνα του ΙΟΒΕ για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ). Αναλυτικότερα, η επιβολή ΦΠΑ 24% στις συναλλαγές νέων ακινήτων δημιουργεί σημαντικό μειονέκτημα για τις επενδύσεις σε νέες κατοικίες, χωρίς παράλληλα να προκύπτει κάποιο ιδιαίτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες.