Στους κωδικούς 049-050 της φορολογικής δήλωσης βρίσκεται φέτος η έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ που δικαιούνται οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες. Για να κερδίσουν την έκπτωση θα πρέπει να δηλώσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα. Αποδείξεις χάρτινες ή ηλεκτρονικές θα πρέπει να εμφανίσουν και οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, τα άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, οι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 και νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 που εξαιρούνται από το μέτρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.
Στις αγορές αγαθών που χρησιμοποίησα την πιστωτική μου κάρτα εξετάζεται αν η πληρωμή τους έγινε εφάπαξ ή σε δόσεις;
Οχι. Για τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις). Λαμβάνεται υπόψη το ποσό της συναλλαγής.  
Εχω κοινό λογαριασμό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει ο επιμερισμός για να εξασφαλίσουμε και οι δύο την έκπτωση φόρου;
Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποίησε η γυναίκα μου το 2017 δεν καλύπτουν το απαιτούμενο όριο εισοδήματος. Το ποσό που λείπει μπορεί να καλυφθεί από μένα;
Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.  Οταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.
Το ενοίκιο που πληρώνω για την κύρια κατοικία μου περιλαμβάνεται στις δαπάνες που χτίζουν το αφορολόγητο;
Οχι. Εξαιρούνται επίσης δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές όπως τα έξοδα για αγορά κατοικίας, η πληρωμή φόρων, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, η αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).
Ο πατέρας μου μού έχει παραχωρήσει δωρεάν ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. στο οποίο διαμένω. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά του αλλά τον πληρώνω εγώ. Η δαπάνη αυτή μετράει για το δικό μου αφορολόγητο;
Για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία και έχω πληρώσει κοινόχρηστες δαπάνες όπως τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με πλαστικό χρήμα και e-banking. Θα πρέπει να επιμερίσω τις δαπάνες αυτές στους ενοίκους;
Ναι. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στον πίνακα που συνοδεύει τον κωδικό 049-050 του εντύπου Ε1 δεν εμφανίζονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποίησα με ηλεκτρονικό χρήμα. Πώς μπορώ να προσθέσω και άλλες δαπάνες;  
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
Σε κάθε περίπτωση υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών τα οποία φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Είμαι συνταξιούχος 72 ετών. Πέρυσι πραγματοποίησα συναλλαγές με μετρητά και με κάρτα. Ποιες δαπάνες θα πρέπει να συμπληρώσω στη δήλωση για να δικαιούμαι την έκπτωση φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησα πέρυσι;
Οι συνταξιούχοι άνω των 70 ετών εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά όχι και από τη συλλογή αποδείξεων για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο. Για να καλύψουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών μπορούν να χρησιμοποιούσουν τόσο τις χάρτινες αποδείξεις όσο και τις ηλεκτρονικές. Σε κάθε περίπτωση στον κωδικό  049-050 του εντύπου Ε1 θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνολικό ποσό δαπανών.
Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση φόρου αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και από τη συλλογή αποδείξεων;  
Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών εξαιρούνται:
– Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών.
– Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή.
– Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
– Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
– Οι φυλακισμένοι.
Μπορώ να δηλώσω επιπλέον δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;
Ναι, οι κωδικοί 049-050 είναι ανοικτοί  προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να δηλώσει επιπλέον δαπάνες. Για παράδειγμα, συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος όμως δεν έχει δηλωθεί στο Taxisnet. Επίσης, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση (π.χ. πληρωμή διδάκτρων σε πανεπιστήμιο).
Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχω τις απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα; Χάνω την έκπτωση φόρου;
Εξαρτάται από το ποσό των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιήσατε το 2017. Αν λείπουν αποδείξεις, θα χρεωθείτε με πέναλτι φόρου 22% που θα επιβληθεί στη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων αποδείξεων και των αποδείξεων που λείπουν. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 20.000 εύρο. Για να δικαιούται την έκπτωση φόρου χρειάζεται ηλεκτρονικές αποδείξεις 2.500 εύρο. Αν έχει λιγότερες, π.χ. 2.000 εύρο, τότε στη διαφορά των 500 εύρο θα επιβληθεί το πέναλτι 22% και θα πληρώσει έξτρα φόρο 110 εύρο.

Τα νέα δεδομένα 
για τα ιατρικά έξοδα
Το 2017 νοσηλεύτηκα σε ιδιωτική κλινική και εξόφλησα τα νοσήλια με κάρτα. Για ένα μέρος της δαπάνης αποζημιώθηκα από την ασφαλιστική εταιρεία. Το υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες που χτίζουν το αφορολόγητο;  
Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες διατήρησης μείωσης φόρου έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογούμενου ή στο ασφαλιστικό ταμείο/ασφαλιστική εταιρία όπου είναι ασφαλισμένος προκειμένου να αποζημιωθεί για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τυχόν μέρος της δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Τέτοιες δαπάνες αποτελούν οι φαρμακευτικές, οι δαπάνες για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα, κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης, κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου, κ.λπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ασφαλισμένων, οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς, κ.λπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους φορολογουμένους. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:
– Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.  
– Ο τρόπος εξόφλησης και το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.  
– Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης. 
– Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση.
– Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για το έτος που κατεβλήθησαν, είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης.
Οι  χάρτινες αποδείξεις
Από τις ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά όχι και από τη συλλογή αποδείξεων για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο εξαιρούνται: 
– Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947. 
– Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
– Οσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. 
– Οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
– Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 
– Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. 
– Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. 
– Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. 
– Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους. 
– Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 
– Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
– Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Για τους παραπάνω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν – συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας, αυτές, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.