Καθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, αλλά και κέρδη 32 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο α" τρίμηνο του 2018, ενώ για ένα ακόμα τρίμηνο κατάφερε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιό της.
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου 3 δισ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα.
Εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, ενώ θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του α" τριμήνου του 2018 του Ομίλου Πειραιώς. Σημείωσε επίσης ότι η χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας θα ενισχυθεί περαιτέρω «μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί και περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων ΝΡΕ και την αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ».