Κύριε Διευθυντά,
Μιλώντας κάθε μέρα για το ίδιο πράγμα, περισσότερο το ακούμε εμείς που το ξέρουμε, παρά αυτοί που δεν το σέβονται…
Με τιμή Νεόκοπος