Τη λυπητερή με τα πρόστιμα από 100 έως 250 ευρώ είδαν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxinsnet οι ιδιοκτήτες 436.653 οχημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν ως πιθανά ανασφάλιστα κατά τη διασταύρωση που έτρεξε στις 30 Απριλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα άρχισαν να ενημερώνονται από χθες στη θυρίδα τους στο  Taxisnet ότι εντοπίστηκαν ως κάτοχοι πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων και τώρα τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή του παραβόλου. Εάν πράγματι τα οχήματα είναι ανασφάλιστα, οι ιδιοκτήτες τους για να τα ασφαλίσουν θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα το παράβολο – πρόστιμο. Εάν όμως έχει γίνει λάθος, θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του προστίμου.
Από σήμερα οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου. Ειδικότερα:  
– Για κάθε ΑΦΜ ιδιοκτήτη έχει δημιουργηθεί παράβολο που έχει συσχετιστεί με το συγκεκριμένο ανασφάλιστο όχημα.
– Εάν εκ παραδρομής δημιουργηθεί ή και πληρωθεί διαφορετικό παράβολο, πρέπει να ακυρωθεί και ο ιδιοκτήτης να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων.
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το εν λόγω ανασφάλιστο όχημα δύναται να συναφθεί μόνο κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργημένου παραβόλου.
– Στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην κατηγορία Υπηρεσίες προς Πολίτες, επιλέγετε «e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet», πατάτε «Είσοδος στην Εφαρμογή» και από την επιλογή «Τα Παράβολά μου» και στη συνέχεια «Ενέργειες», «Προβολή» μπορείτε είτε να κάνετε άμεση πληρωμή του παραβόλου είτε να κάνετε «Εκτύπωση Παραβόλου». Στην εκτύπωση αυτή, στην ενότητα «Απόκομμα για την Τράπεζα», υπάρχει ο Κωδικός Πληρωμής όπως αυτός θα απαιτηθεί για την πληρωμή του παραβόλου (web banking ή τράπεζα).
– Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.
Λάθη. Επειδή από τη διασταύρωση δεν αποκλείεται να έχουν γίνει λάθη και το όχημα να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης: Απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση για  να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
2. Αγνωστο όχημα – αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας – διαγραφή – ακινησία: Απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
3. Λάθος στα στοιχεία της άδειας ή το όχημα δεν σας ανήκει: Απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
4. Μεταβίβαση οχήματος: Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
5. Εξαίρεση: Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ" εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του ΠΔ 237/1986 θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
6. Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως πριν από την έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
7. Νέο όχημα: Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και 7 εργάσιμες ημέρες πριν από τη διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
8. Κληρονόμοι οχήματος: Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν από τη διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα. Κατ" εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και δεν δηλώθηκε στην Εφορία από τους κληρονόμους, το παράβολο μπορεί να ακυρωθεί από τη ΔΟΥ έπειτα από αίτημα των κληρονόμων.