Ενα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη ανακοίνωσε η εταιρεία Gastrade. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ολοκλήρωσης της συμμετοχής της στο έργο, συμφώνησε με τη βουλγαρική Bulgarian Energy Holding EAD (ΒΕΗ) και την Gastrade ΑΕ να δεσμεύσει μελλοντικά δυναμικότητα στον πλωτό σταθμό. Με πιο απλά λόγια, να διαθέτει ποσότητες φυσικού αερίου. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ θα συμμετέχει και στο market test που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.  Στη Gastrade μέχρι στιγμής συμμετέχουν μετοχικά ο Ομιλος Κοπελούζου και η ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου Gaslog με ποσοστό 20%.