Καλύτερες επιδόσεις φέτος σε σχέση με την περσινή χρήση προβλέπει ο Ομιλος Μυτιληναίος.
Στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2017,
με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 360,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 10%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 76,9 εκατ. ευρώ, έναντι 73,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,288 ευρώ έναντι 0,261 ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο του έτους:
n Ο τομέας της μεταλλουργίας κατέγραψε εξαιρετική επίδοση, η οποία βασίστηκε κυρίως στις υψηλότερες τιμές πώλησης που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ΑΡΙ για τις πωλήσεις της αλουμίνας κινήθηκε κατά 13% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ και το LME (για τις πωλήσεις του αλουμινίου) κατέγραψε άνοδο κατά 16,5%. Ωστόσο, στις αρχές Απριλίου, η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας σε συνδυασμό με την περικοπή παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία, επηρέασαν έντονα το κλάδο.
n Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε μειωμένη ζήτηση λόγω ήπιων κλιματολογικών συνθηκών.