Από την Τρίτη 1 Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018, ξεκινά το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00).

Η ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.