Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet άνοιξε και ο χρόνος τρέχει πλέον για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων από 6,2 εκατομμύρια φορολογουμένους.  
Στις φετινές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα δουν όχι μόνο τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 αλλά και τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποίησαν το περασμένο έτος. Για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες οι δαπάνες αυτές αποτελούν το κλειδί που θα χρησιμοποιήσουν για να κλειδώσουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος.
Το ραντεβού με την Εφορία λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, ενώ και ο φετινός φορολογαριασμός θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.
Οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά είναι σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, στο νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης υπάρχουν «ύποπτοι» κωδικοί που μπορεί να κρύβουν έξτρα φόρους.   
Ετσι, πριν αρχίσουν να συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Ζευγάρια: Οι σύζυγοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση. Ωστόσο όσοι θέλουν  ξεχωριστή βεβαίωση φόρου ή επιστροφή φόρου (χωρίς συμψηφισμούς χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου μεταξύ των συζύγων) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εφορία για διαχωρισμό της οφειλής. Από το 2019  θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής δήλωσης. Σε εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εισηγήθηκε στην ηγεσία του υπουργείου τις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές και τεχνικές αλλαγές που απαιτούνται έτσι ώστε:
n Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων το επιθυμεί, θα μπορεί να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.
n Εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ των δύο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση και εξετάζεται η λύση της ξεχωριστής βεβαίωσης του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.
Η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Πλεονέκτημα είναι ότι δεν μπλοκάρονται οι επιστροφές φόρου όταν ο ένας σύζυγος έχει οφειλές, ενώ μειονέκτημα ότι δεν μεταφέρεται εισόδημα από τον έναν σύζυγο στον άλλο για την κάλυψη τεκμηρίων.
Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα αναδρομικά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου 2017 λόγω της παράνομης παρακράτησης εισφορών υγείας, έχουν σταλεί από τα Ταμεία ως εισοδήματα του 2017 παρά το γεγονός ότι αφορούν τις χρήσεις 2012-2016. Οι συνταξιούχοι που δεν θέλουν να φορολογηθούν φέτος για το σύνολο των αναδρομικών μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να τα εμφανίσουν ως εισοδήματα των συγκεκριμένων ετών. Στην περίπτωση αυτή η φετινή δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί με επιφύλαξη, ενώ οι δηλώσεις των ετών 2012-2015 θα πρέπει να γίνουν στην Εφορία. Δήλωση με επιφύλαξη σημαίνει ότι μέσα σε έναν μήνα πρέπει ο φορολογούμενος να επισκεφθεί την Εφορία και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.
Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: Δίπλα από τους κωδικούς 049-050 υπάρχει βοηθητικός πίνακας με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Περιλαμβάνει πληροφορίες ανά τράπεζα, ενώ τα ποσά που αναφέρονται σε αυτόν δεν είναι δεσμευτικά για τον φορολογούμενο. Οι φορολογούμενοι πρέπει πρώτα να υπολογίσουν το ποσό των αποδείξεων που αναλογεί στα εισοδήματά τους και μετά να συμπληρώσουν τον κωδικό με ποσό ακόμη και υψηλότερο από αυτό που εμφανίζεται στον βοηθητικό πίνακα της ηλεκτρονικής δήλωσης.
Μισθοί – συντάξεις: Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις είναι και φέτος προσυμπληρωμένα. Δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει. Αν εμφανίζεστε να έχετε εισπράξει εισοδήματα που δεν έχουν καταβληθεί, η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη και να ζητήσετε να σας προσαρμόσει τις απολαβές στα πραγματικά δεδομένα. Αν αρνηθεί θα πρέπει να κάνετε δήλωση με «επιφύλαξη».
Τόκοι καταθέσεων: Ο βοηθητικός πίνακας με τους τόκους καταθέσεων αναφέρει πλέον και το αν ο φορολογούμενος είναι κύριος του κάθε λογαριασμού (δηλαδή αν το όνομά του φαίνεται πρώτο) ή όχι.
Φιλοξενούμενοι: Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν, όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2017. Ετσι, θα καταστεί δυνατό να γίνει διασταύρωση ανάμεσα στη δήλωση του παρέχοντος τη φιλοξενία και του φιλοξενουμένου.
ΑΜΚΑ: Προσυμπληρωμένα είναι τα στοιχεία με τους ΑΜΚΑ των παιδιών.