Η Ελληνική Οικονομία, έπειτα από μία μακρά περίοδο ύφεσης, παρουσίασε τάσεις ασθενούς ανάκαμψης το 2017, καταγράφοντας χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Ωστόσο, το οικονομικό κλίμα χαρακτηρίζεται ακόμα από αβεβαιότητα, καθώς δεν έχουν εξαλειφθεί όλοι εκείνοι οι παράγοντες που καθιστούν ασφαλή την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης αναμένεται να είναι ο κύριος παράγοντας που θα επηρεάσει το οικονομικό κλίμα γενικότερα, αλλά και τις επιχειρηματικές προσδοκίες. Κομβικό σημείο παραμένει η αποκατάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η ομαλή ροή χρηματοδότησης της αγοράς.

Η εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος θα ευνοήσει την επιχειρηματικότητα και θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας.

Τα τελευταία έτη οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, καταβάλλοντας έντονες προσπάθειες προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους, γεγονός που διαπιστώθηκε (ώς έναν βαθμό) και από τις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας. Βέβαια οι επιμέρους Επιχειρηματικοί Τομείς επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι κλαδικές επιδόσεις, όσον αφορά δείκτες αποδοτικότητας – κερδοφορίας, σημείωσαν σχετική βελτίωση το 2016, ενώ εντείνεται η τάση περιορισμού των ζημιογόνων κλάδων, συγκριτικά με προηγούμενα έτη.

Αξίζει, λοιπόν, να αναδειχθούν εκείνοι οι κλάδοι που πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της ICAP Group, «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας –2018». Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές Μελέτες που εκδίδει ο Ομιλός μας.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group