Στις 25 Μαΐου λήγουν φέτος τα μαθήματα στα λύκεια της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018:
n Των ημερήσιων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
n Των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.