Σχέδιο ενίσχυσης της ζήτησης για πολύ γρήγορες συνδέσεις Ιντερνετ, τις οποίες θα επιδοτεί το κράτος με ειδικό κουπόνι, ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Στις προθέσεις της ΓΓΤΤ είναι μέσω των κουπονιών να διατεθούν συνολικά περίπου 50 εκατ. ευρώ, κυρίως για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων, που θα είναι άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Το ποσό αυτό θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα αφορά διάστημα δύο ετών, ενώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου η ΓΓΤΤ ζήτησε πρόσφατα (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) και τις προτάσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Σε κάθε περίπτωση, οδηγός του προγράμματος θα είναι η δράση Super Fast Broadband (SFBB), η οποία περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων στους πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν σύνδεση στο Διαδίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων.
Η επιδότηση για κάθε δικαιούχο αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 360 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 139.000 χρήστες.
Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των επιδοτούμενων συνδέσεων, από τη ΓΓΤΤ φαίνεται να προκρίνεται η οπτική ίνα, καθώς η σύνδεση κάθε δικαιούχου για να επιδοτηθεί θα πρέπει να είναι άμεσα αναβαθμίσιμη για την υποστήριξη ταχυτήτων 1 Gbps. Με βάση τον σχεδιασμό του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα, με την επιδότηση της ζήτησης για υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης θα προκριθούν τα δίκτυα οπτικών ινών που φθάνουν μέχρι τα σπίτια (FTTH). Πάντως, το πλέον ιδανικό σενάριο θα είναι «η δράση να αποτελέσει κίνητρο για τους παρόχους να επενδύσουν περισσότερο σε FTTH». Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει αν θα είναι σε θέση να το πράξουν στο άμεσο μέλλον.
Σημειώνεται ότι ΟΤΕ, Vodafone και Wind έχουν ανακοινώσει ότι τα δίκτυα FTTH που σχεδιάζουν στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) δεν αφορούν μεγάλες περιοχές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των νέων δικτύων θα είναι οπτική ίνα έως τις υπαίθριες καμπίνες. Ετσι, η επιτυχία του όλου προγράμματος, εφόσον δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση, θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις προθέσεις του ιδιωτικού τομέα.
Πάντως, η λογική της προωθούμενης δράσης Super Fast Broadband (SFBB) είναι ίδια με αυτή του έργου που προτάθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αλλά δεν επιτράπηκε από την Κομισιόν. Με βάση το σχέδιο, ως SFBB υπηρεσία η οποία θα επιδοτείται, εννοείται η λιανική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής (1, 2-play, 3-play ή 4-play) που περιλαμβάνει σωρευτικά τουλάχιστον τα εξής βασικά στοιχεία:
• Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της.
• Πρόσβαση στο Ιντερνετ με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps.
• Θα βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής, η οποία θα διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU).
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πρόσβασης διασφαλίζουν ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps. Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1 Gbps σε διάστημα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στον χώρο του τελικού χρήστη, πέραν ίσως της αντικατάστασης του τερματικού εξοπλισμού (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 50 εκατ. ευρώ θα μπορεί να επεκταθεί σε περίπτωση που εξαντληθεί χωρίς η δράση να έχει καλύψει τη ζήτηση του συνόλου των πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται σε 13 ευρώ τον μήνα για μέγιστο διάστημα 24 μηνών, συν το εφάπαξ κόστος σύνδεσης των 48 ευρώ (σύνολο 360 ευρώ για δύο χρόνια). Κάθε SFBB voucher θα αφορά έναν συγκεκριμένο ωφελούμενο χρήστη, ο οποίος θα προσδιορίζεται από τον ΑΦΜ του και μία διεύθυνση παροχής της SFBB υπηρεσίας. Ωφελούμενοι της δράσης μπορούν να είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες), σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται SFBB υπηρεσίες με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.