Την πεποίθηση ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες για την υπογραφή συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμβάσεων εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Ολες οι τράπεζες θα περάσουν τα στρες τεστ. Τα αποτελέσματα θα είναι ενθαρρυντικά» σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης προσθέτοντας ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στις εξελίξεις αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής λέγοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε επαφές με τις δύο κινεζικές εταιρείες Fosun και Gongbao. «Συζητάμε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ώστε η πώληση να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, με θετική επίπτωση για την Εθνική Τράπεζα» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ. Η υπογραφή συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε χθες αφορά τρεις νέες συμβάσεις εγγυήσεων. Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η Εθνική Τράπεζα θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες μικρομεσαίες και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη συμφωνία αφορά το πρόγραμμα COSME και θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών.
 Τέλος η τρίτη συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI αφορά εγγυήσεις μικροχρηματοδοτήσεων ύψους 40 εκατ. ευρώ και αποδέκτες 3.400 μικροδανειολήπτες – πολύ μικρές επιχειρήσεις – που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό σε ολόκληρη τη χώρα.
«Η συνεργασία μας με το EIF μέσω των τριών προγραμμάτων που υπογράφουμε δείχνει έμπρακτα πως o συνδυασμός της ευρωπαϊκής και της εγχώριας τεχνογνωσίας μπορεί να δημιουργήσει λύσεις που αυξάνουν σημαντικά το εύρος και την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.