Το χθεσινό δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να «προβάρει» την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, έδωσε το έναυσμα για να ανοίξει η συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εχοντας έστω και εμμέσως την «ευθύνη», η αυτονόητη θέση της εφημερίδας μας είναι ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύθετο χρόνο.
Ενας λόγος είναι ότι δεν βοηθά την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας η διαιώνιση του ζητήματος του εκλογικού νόμου. Η πολιτική ζωή έχει ανάγκη από καθαρούς κανόνες, θεσπισμένους με βάση την αρχή του δίκαιου πολιτικού ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να είναι ένα κοστούμι που θα στενεύει ή θα ξεχειλώνει ανάλογα με το συμφέρον της εκάστοτε πλειοψηφίας και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον της χώρας.
Σε αυτό το συμφέρον εδράζεται ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Για να είναι σταθερή και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο, μια χώρα έχει ανάγκη από σταθερές κυβερνήσεις. Εάν το πολιτικό σύστημα έχει την ωριμότητα και την κουλτούρα της συναίνεσης και των συνεργασιών που απαιτείται ας υιοθετήσει την πιο απλή και την πιο άδολη αναλογική που υπάρχει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να συμφωνήσει σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα αφήσει τον τόπο ακυβέρνητο για χρονικό διάστημα που θα είναι από κάθε άποψη ανεπίτρεπτο. Που δεν θα ανοίξει δηλαδή την κερκόπορτα μιας νέας περιπέτειας.