Εναν  πτυχιούχο ηλεκτρολόγο – μηχανικό ΤΕΙ  αναζητά να προσλάβει η Lamda Hellix, για τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει καλή γνώση αγγλικών και ιδιαίτερα τεχνικής ορολογίας. Επίσης θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση Η/Υ αλλά και δίπλωμα οδήγησης. Επιπλέον, όποιος προσληφθεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (24ωρης βάρδια με κυλιόμενο ωράριο). Απαραίτητα ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 8 έτη, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον χρόνια σε λειτουργία και παρακολούθηση ή συντήρηση και υποστήριξη κρίσιμων Η/Μ. Τέλος θα πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις πληροφορικής , δομημένης καλωδίωσης και δικτύων οι οποίες και θεωρούνται απαραίτητες για τη συγκεκριμένη θέση. Η εταιρεία προσφέρει πακέτο αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, αλλά και διαρκή εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email:  careers@lamdahellix.com