Το κροατικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χθες μια ευρωπαϊκή συνθήκη που πολλοί συντηρητικοί έχουν καταγγείλει ότι υπονομεύει τις οικογενειακές αξίες. Εκατόν δέκα βουλευτές σε σύνολο 151 υπερψήφισαν τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Οι αντίπαλοι της Συνθήκης υποστηρίζουν τον στόχο της καταπολέμησης της οικιακής βίας, απορρίπτουν όμως τον ορισμό του φύλου, λέγοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση ειδικών κατηγοριών για τους τρανς. Για να τους καθησυχάσει, η κυβέρνηση συνασπισμού του Ζάγκρεμπ υιοθέτησε χωριστή δήλωση που αναφέρει ότι δεν αλλάζει ο νομικός ορισμός του γάμου ως μιας ένωσης ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα.