Οι θρησκευτικές νηστείες και ειδικότερα η νηστεία της Σαρακοστής, πέραν από την ψυχοσωματική άσκηση που επιδιώκει η Εκκλησία, αναμφισβήτητα ωφελούν την υγεία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι νηστείες στηρίζονται κατά βάση στη μεσογειακή διατροφή που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει αποφασιστικά ακόμα και το DNA του οργανισμού όσον αφορά την εκδήλωση καρδιοπαθειών και διαφόρων μορφών καρκίνου.
Χαρακτηριστικό ορατό παράδειγμα είναι η ελάττωση της χοληστερίνης των ατόμων που εφαρμόζουν πιστά τη θρησκευτική νηστεία κατά την περίοδο της νηστείας. Ομως το μεγάλο ερώτημα κυρίως των καρδιοπαθών είναι το κατά ποσόν μπορούν να παραβιάσουν το ειδικό διαιτολόγιό τους την ημέρα του Πάσχα. Μπορούν να απολαύσουν το πασχαλινό τραπέζι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι; Η απάντηση είναι προφανής. Αναμφισβήτητα ναι, με βασική προϋπόθεση το «μέτρον άριστον». Η απότομη μετάπτωση από τη θρησκευτική νηστεία στην απόλαυση της αφθονίας και του κορεσμού έχει προφανείς επιπτώσεις στο γαστρεντερικό σύστημα με ακραίες επιπτώσεις τις οξείες γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια, έμετοι κ.λπ.). Η κατάχρηση και όχι η απλή χρήση αλκοολούχων ποτών πέραν των γαστρεντερικών διαταραχών μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρρυθμιολογικές διαταραχές με χαρακτηριστικότερη την αρρυθμία της κολπικής μαρμαρυγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κολπική μαρμαρυγή είχε αρχικά περιγραφεί ως «αρρυθμία των διακοπών» γιατί στις διακοπές γινόταν υπερβολική χρήση των οινοπνευματωδών ποτών.
Γενικότερα ο γαστρικός φόρτος («παραφάγαμε»), πέραν της γενικής δυσφορίας που προκαλεί, αποτελεί και ερέθισμα για εκδήλωση καρδιαγγειακών επιπλοκών. Είναι προφανές ότι ο διαβητικός δεν μπορεί να απολαύσει την ήμερα του Πάσχα όλα τα γλυκά που στερείται όλο τον χρόνο. Ομως, με μέτρο, μπορεί να γευθεί μικρές ποσότητες γλυκών τα όποια θα πρέπει να αντιρροπήσει με αυστηρότερη δίαιτα τις προσεχείς ήμερες. Το ίδιο και ο υπερτασικός: δεν μπορεί να κάνει ελεύθερη χρήση όλων των αλμυρών φαγητών που στερείται στην καθημερινή του ζωή. Το μέτρο, ακόμη και στις οποιεσδήποτε εκτροπές, πρέπει να τηρείται. Ομως η λελογισμένη εκτροπή στο πασχαλινό τραπέζι αναμφισβήτητα επιτρέπεται.