320 στρέμματα
πέρασαν το 2014 από το ΤΑΙΠΕΔ
σε εταιρεία του ομίλου Σαββίδη
125,44 στρέμματα
(από τα συνολικά 320) έχουν χαρακτηριστεί δάσος από το Δασαρχείο Κασσάνδρας. Ο χαρακτηρισμός δάσος συνοδεύεται (από τη δασική νομοθεσία) από τους ανάλογους περιορισμούς τόσο ως προς το ύψος της δόμησης αλλά και της κάλυψης. Στον αναρτημένο δασικό χάρτη του Κτηματολογίου η περιοχή χαρακτηρίζεται «ΑΔ». Σημαίνει ότι είχε άλλη μορφή το 1945 και σήμερα σύμφωνα με τους χάρτες 2007-2009 του Κτηματολογίου είναι δάσος
14 εκατ. ευρώ
το τίμημα που δόθηκε για την έκταση των 320 στρεμμάτων για 99 χρόνια. Σε διπλανή περιοχή έκταση 14 στρεμμάτων πουλήθηκε 5 εκατ.