Υπογράφηκε νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της διοίκησης της ΟΤΕ ΑΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, διετούς διάρκειας, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η νέα σύμβαση αποτελεί επένδυση του ομίλου ΟΤΕ στη νέα γενιά, καθώς εξασφαλίζει σημαντική αύξηση έως και 12% του καθαρού εισοδήματος για τους νέους εργαζόμενους της ΟΤΕ ΑΕ (πρόσληψη από 2015 και μετά).

Ειδικότερα, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει:

– Αύξηση 2% του μισθού τους από 1.1.2018.

– Επιπλέον αύξηση 3% από 1.1.2019. Έως 500 ευρώ, ετησίως, σε κουπόνια, ανάλογα με το ύψος του μισθού του νέου εργαζομένου. Με τη νέα EΣΣΕ, ο εισαγωγικός μισθός του νέου εργαζομένου αυξάνεται στα 793 ευρώ για το 2019, σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς.

Για τους εργαζόμενους της ΟΤΕ ΑΕ που προσλήφθηκαν, πριν από το 2015, η νέα ΕΣΣΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει, για την επόμενη διετία:

– Διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

– Μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 35 ωρών.

– Αύξηση 1% του μισθού από 1.1.2018 σε σχέση με το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 30.12.2017 και επιπλέον αύξηση 0,5% από 1.1.2019.

Τέλος, συμφωνήθηκε ο εξορθολογισμός μίας σειράς επιδομάτων και παροχών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται κλιμακωτή προσαρμογή της αποζημίωσης αποχώρησης από την εταιρεία στα δεδομένα της αγοράς».