Ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της γερμανικής Deutsche Telekom στον ΟΤΕ. Κι αυτό καθώς χθες, οπότε έληξε η προθεσμία που είχε ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή προσφορών εξαγοράς του 5% του Οργανισμού, δεν εμφανίστηκε ενδιαφερόμενος επενδυτής με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα που έχουν οι Γερμανοί για την απόκτησή του. Η Deutsche Telekom κατέχει το 40% του ΟΤΕ και τώρα θα κληθεί από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, εφόσον το επιθυμεί, να εξαγοράσει το 5%. Ο στρατηγικός επενδυτής έχει δικαίωμα να απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που οι Γερμανοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, τότε το ΤΑΙΠΕΔ απελευθερώνεται από τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων του Οργανισμού και το ποσοστό 5% απελευθερώνεται προς πώληση.
Στο ενδεχόμενο που, είναι σοβαρά πιθανό, η Deutsche Telekom ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης θα πρέπει να προχωρήσει στην καταβολή ποσού για το 5%. Η τιμή εξαγοράς, βάσει της σχετικής συμφωνίας, για την πώληση του συγκεκριμένου ποσοστού προκύπτει με βάση τη μέση τιμή της μετοχής του Οργανισμού στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το τίμημα εκτιμάται, σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στα 280 εκατ. ευρώ.
Οι Γερμανοί θεωρείται δεδομένο ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα απόκτησης του 5% του ΟΤΕ. Κι αυτό καθώς θέλουν να δείξουν εμπράκτως τη στήριξη τους στην επίτευξη των στόχων εσόδων του ελληνικού προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κίνηση καλής θέλησης.
Με τη διάθεση του 5% του ΟΤΕ το Δημόσιο βρίσκεται πια με ποσοστό μόλις 5%. Από αυτό το 1% είναι υπό τον άμεσο έλεγχό του και το υπόλοιπο 4% το ελέγχει έμμεσα καθώς ανήκει στο ΙΚΑ. Η Deutsche Telekom, εφόσον ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης του 5%, θα βρεθεί με μετοχές της τάξης του 45% στον Οργανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού. Ετσι αναμένεται να ενεργοποιηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα των Γερμανών. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο είχε μεταβιβάσει τον Νοέμβριο του 2016 στο Ταμείο 24.507.520 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού του κεφαλαίου στον Οργανισμό.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών είχε δημοσιευτεί στις 12 Φεβρουαρίου.