Με ηλεκτρονικό τρόπο θα μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες η αίτηση από χιλιάδες συνταξιούχους για να πάρουν αναδρομικά από τις συντάξεις τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη και με ηλεκτρονικό τρόπο θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται.
Περισσότερο από ένα εκατ. πολίτες θα μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή ποσών καθώς τους είχαν παρακρατηθεί παρανόμως και οι δικαστικές αποφάσεις τους δικαιώνουν.

Επικουρικές

Επικουρική ως Αύγουστο 2016      Νέα επικουρική από Σεπτέμβριο 2016          Ποσό αναδρομικών
660                                                             430                                                                            880
573                                                             415                                                                            500
438                                                             318                                                                            240
357                                                             259                                                                            280
330                                                             239                                                                            200
303                                                             220                                                                            180
276                                                             200                                                                                0
249                                                             181                                                                                0

Κύριες συντάξεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ, τράπεζες

Παλιό άθροισμα κύριας-επικουρικής                       Νέο άθροισμα κύριας-επικουρικής          Αναδρομικά
1.410                                                                                 1.237                                                       0
1.505                                                                                 1.322                                                       1.088
1.570                                                                                  1.392                                                      1.159
1.645                                                                                  1.467                                                      1.230
1.690                                                                                  1.492                                                      1.235
1.815                                                                                  1.591                                                      0
1.957                                                                                  1.726                                                      0
2.037                                                                                  1.803                                                      1.498
2.142                                                                                  1.893                                                       1.569
2.205                                                                                  1.943                                                        1.606
2.280                                                                                  1.996                                                        1.636

Συνταξιούχοι δημοσίου με κύρια, επικουρική και μέρισμα

Παλιό άθροισμα ως Ιούλιο 2016                         Άθροισμα μετά τον Ιούλιο 2016                   Ποσό αναδρομικών
1.020                                                                                  980                                                                 380
1.240                                                                               1.180                                                                      0
1.520                                                                               1.339                                                                   1.017
1.730                                                                                1.497                                                                   1.093
2.020                                                                                1.746                                                                    1.273
2.180                                                                                1.879                                                                    1.358
2.320                                                                                 1.992                                                                    1.444
2.480                                                                                2.125                                                                             0
2.770                                                                                2.375                                                                             0
3.010                                                                                2.581                                                                       1.881