Σε Υπηρεσίες Μιας Στάσης και Σημεία Μιας Επαφής για τις εταιρείες κάθε νομικής μορφής θα έχουν μετατραπεί έως το τέλος του 2019 όλα τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ) των Επιμελητηρίων όλης της χώρας. Στόχος είναι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες όσο και για τα επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχετικό έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2,98 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) .